Ana səhifəElanlar sa sa 40
Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunda "Elm günü" ilə əlaqədar olaraq silsilə seminarlar keçiriləcək Mart 14, 2019 | 12:41

15 mart 2019-cu il tarixindən etibarən AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunda "Elm günü" ilə əlaqədar olaraq silsilə seminarlar keçiriləcək. Seminarlarda maraqlanan hər kəs iştirak edə bilər.

İlk seminar 15 mart saat 15:00-da Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun akt zalında keçiriləcək.

Seminarda aşağıdakı mövzularda çıxışlar olacaq:

1. b.ü.e.d., dos. Bayramov Şahniyar
Zülalların deqradasiyasının ubikivitin-proteasom yolu

2. k.e.i. Abdullayeva Gülnar
DNT polimeraza fermentləri, genomun qeyri stabilliyi və kanser