Ana səhifəİdarəetmə aparatı sa sa

Direktor:

Akademik İradə Məmməd qızı Hüseynova

Xidməti tel.: (+994 12) 5381164

Mobil tel.: (+994 50) 3541606

E-poçt: huseynova-i@botany-az.org,

i_guseinova@mail.ru

Elmi işlər üzrə direktor müavini:

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  Ələmdar Çərkəz oğlu Məmmədov

Xidməti tel.: (+994 12) 5394135

Mobil tel.: (+994 70) 3298161

Faks: (+994 12) 5102433

E-poçt: amamedov_ib@co.uk

Ümumi işlər üzrə direktor müavini:

Natiq İsa oğlu Allahverdiyev

Xidməti tel .: (+994 12) 5103041

Mobil tel .: (+994 50 ) 2272425

Elmi katib:

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Durna Rəfail qızı Əliyeva

Xidməti tel.: (+994 12) 5108941

Mobil tel.: (+994 55) 4861652

Faks: (+994 12) 5102433                             

E-poçt: aliyeva-1965@inbox.ru

Kadrlar şöbəsinin müdiri:

Xalidə Fəxrəddin qızı Məmmədova

Telefon: (+994 12) 538 11 73

Email: xmammadova78@gmail.com