Ana səhifəElmi şura sa sa

Sədr:

Akademik İradə Məmməd qızı Hüseynova

Sədr müavini:

b.ü.e.d., prof. Səftər Yusif oğlu Süleymanov

Elmi katib:

b.ü.f.d. Durna Rəfail qızı Əliyeva

Üzvlər:

AMEA-nın müxbir üzvü İbrahim Vahab oğlu Əzizov

AMEA-nın müxbir üzvü İlham Əyyub oğlu Şahmuradov

AMEA-nın müxbir üzvü Novruz Məhəmməd oğlu Quliyev

AMEA-nın müxbir üzvü Validə Mövsüm qızı Əli-zadə

AMEA-nın müxbir üzvü Tərlan Həzərpaşa oğlu Məmmədov

b.e.d. Süleyman İfxan oğlu Allahverdiyev

b.ü.e.d. Səyyarə Cəmşid qızı İbadullayeva

b.ü.e.d., prof. Vidadi Məmmədağa oğlu Yusibov

b.ü.e.d. Yaşar Mirzə oğlu Feyziyev

b.ü.f.d. Asəf Ağacavad oğlu Salamov

b.ü.f.d. Cavanşir Mütəllim oğlu Təlai

b.ü.f.d. Ələmdar Çərkəz oğlu Məmmədov

b.ü.f.d. Həsən Qərib oğlu Babayev

b.ü.f.d. İsmayıl Söhbət oğlu Zülfüqarov

b.ü.f.d., prof. Qərib Novruz oğlu Mürşüdov

b.ü.f.d. Samirə Məhəmmədrəhim qızı Rüstəmova

b.ü.f.d. Şahniyar Mikayıl oğlu Bayramov

b.ü.f.d. Tofiq Hüsni oğlu Qaragözov

b.ü.f.d. Ulduzə Əhməd qızı Qurbanova

Minaxanım Nazim qızı Əliyeva