Ana səhifəDissertasiya şurası sa sa
Həmsədrlər:

Akademik Validə Mövsüm qızı Əli-zadə

Akademik İradə Məmməd qızı Hüseynova

 

 Elmi katib: b.ü.f.d. Xuraman Cabbar qızı Xəlilova
Üzvləri:

AMEA-nın müxbir üzvü İbrahim Vahab oğlu Əzizov

AMEA-nın müxbir üzvü Novruz Məhəmməd oğlu Quliyev

AMEA-nın müxbir üzvü Tərlan Həzərpaşa oğlu Məmmədov

AMEA-nın müxbir üzvü İlham Əyyub oğlu Şahmuradov

AMEA-nın müxbir üzvü Xəlil Məmmədəli oğlu Qasımov

b.e.d. Süleyman İfxan oğlu Allahverdiyev

b.ü.e.d. Zümrüd Əmən qızı Məmmədova

b.ü.e.d. Arif Əli oğlu Bayramov

b.ü.e.d. Yaşar Mirzə oğlu Feyziyev

AMEA-nın professoru, b.ü.e.d. Dilzarə Nadir qızı Ağayeva

b.ü.e.d., prof. Səftər Yusif oğlu Süleymanov

b.ü.e.d. İnna Musa qızı Qurbanova

b.ü.e.d., prof. Siracəddin Vəli oğlu Sərkərov

b.ü.e.d. Eldar Novruz oğlu Novruzov

b.ü.e.d., prof. Ziyəddin Mahmud oğlu Məmmədov

prof. Qərib Novruz oğlu Mürşüdov

b.ü.e.d. Naibə Pirverdi qızı Mehdiyeva

b.ü.e.d. Xanlar Dayan oğlu Abdullayev

 prof. Vidadi Məmmədağa oğlu Yusibov