sa sa 236
“Müasir biologiya və aqrar elmlərdə innovasiyalar və qlobal çağırışlar” konfransda keçirilən sessiyalar + Foto Okt 31, 2018 | 14:28 / Konfranslar, iclaslar

Konfrans biologiyanın müasir istiqamətləri üzrə 9 sessiyada öz işini davam etdirmişdir: Fotosintez və iqlim dəyişkənliyinə adaptasiya; Biotik və abiotik  streslərə qarşı bitki immuniteti; Kənd təsərrüfatı biotexnologiyası; Bitki genetikası və epigenetikası; Müasir seleksiya texnologiyaları; Aqronomika və məhsuldarlığın artırılma styrategiyaları; Biomüxtəliflik və konservasiya; Bioinformatika və hesablama biologiyası; Müasir molekulyar biologiyadan insan fiziologiyası, tibbi genetika və  genomik tibbə doğru.