Ana səhifəElanlar sa sa 230
“Azərbaycan florasında yayılmış Heracleum sosnowskyi Manden., Angelica sachokiana (Karjag.) M.Pimen. et. V.Tichomirov və Ammi visnaga (L.) Lam. (Apiaceae) növlərinin bioloji fəal maddələrinin tədqiqi” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək Mart 13, 2024 | 14:21

29 mart 2024-cü il saat 15:00-da AR ETN Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.25 Dissertasiya Şurasında Hilal Ərşad oğlu İmanlı 2406.02-Biokimya ixtisasında “Azərbaycan florasında yayılmış Heracleum sosnowskyi Manden., Angelica sachokiana (Karjag.) M.Pimen. et. V.Tichomirov və Ammi visnaga (L.) Lam. (Apiaceae) növlərinin bioloji fəal maddələrinin tədqiqi” mövzusunda biologiya elm sahəsi üzrə biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.