Ana səhifəQadınlar şurası sa sa
Sədr: b.ü.f.d., dos. Fəzilə Qasımova

 

Sədr müavini:

 

b.ü.f.d., dos. Səadət Xudaverdiyeva

Katib:

Könül Tağıyeva

Üzvlər:

Könül Tağıyeva

Taliyyə Orucova

Həsən Babayev