Ana səhifəAvtoreferatlar sa sa

Həsən Babayev-biologiya üzrə elmlər doktoru dissertasiyasının avtoreferatı

Şahniyar Bayramov-biologiya üzrə elmlər doktoru dissertasiyasının avtoreferatı

Atabəy Cahangirov-biologiya üzrə elmlər doktoru dissertasiyasının avtoreferatı

Nurməmməd Mustafayev- biologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı

Səmra Mirzəyeva- biologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı

Taliyyə Orucova- biologiya üzrə fəlsəfə doktoru  dissertasiyasının avtoreferatı

Durna Əliyeva- biologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı

Fazilə Qasımova - biologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı

Rəfiqə Məsməliyeva - biologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı

Lalə Aydınlı - biologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı

Könül Həsənova-biologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı

Aynurə Paşayeva - biologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı

Şirin Mahmudova- biologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı 

Nahidə Əliyeva- biologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı 

Aytən Ağayeva - biologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı 

Nərgiz Bayramova - biologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferat

Ilahə Hacıyeva-biologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı

Hilal İmanlı-biologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı

Elşən Məmmədov- biologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı