Ana səhifəTofiq İdris oğlu Allahverdiyev sa sa

 

                                                        Tofiq İdris oğlu Allahverdiyev                                         

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan, Ağdam r-nu, Gülablı kəndi

Təvəllüdü

05.10.1968

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Elmi dərəcəsi

Biologiya elmlər doktoru

Elmi rütbəsi

dosent

Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2406.02

Biokimya

“C4 bitkisi olan amarant (Amaranthus cruentus L.) yarpaqlarının fosfoqliseratkinazası”

Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2411.02

Bitki fiziologiyası

“Buğda genotiplərinin quraqlığadavamlılığının fizioloji xüsusiyyətləri və davamlı genotiplərin aşkar olunması”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

90

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

42

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

6

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:

-          fəlsəfə doktorlarının sayı

-          elmlər doktorlarının sayı

2

1

Əsas elmi nailiyyətləri

C4 bitkisi olan amarant yarpaqlarından fosfoqliseratkinaza fermentinin öyrənilməsi;

Buğda bitkisinin quraqlığadavamlılığının fizioloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi.

Elmi əsərlərinin adları

Gurbanova U.A., Allahverdiyev T.I., Babayev H.G., Bayramov S.M., Huseynova I.M. (2019) Interaction of Photosynthesis, Productivity, and Environment. İn:Photosynthesis, Productivity, and Environmental Stress (Parvaiz Ahmad, Mohammad Abass Ahanger, Mohammed Nasser Alyemeni, PravejAlam (Editors), Wiley-Blackwell, pp. 283-311 (invited chapter).

Paul K, Pauk J., Kondic-Spika A., Grausgruber H., Allahverdiyev T, Sass L. and Vass I. (2019) Co-occurence of mild salinity and drought synergistically enhances biomass and grain retardation in wheat. Front. Plant Sci. 10:501. doi: 10.3389/fpls.2019.00501

Allahverdiyev T.İ, Talai J.M., Huseynova İ.M. (2018) Adaptive changes in physiological traits of wheat genotypes under water deficit conditions. Applied Ecology and Environmental Research, v.16(1), p. 791-806.

Allahverdiyev T., Talai J.M., Huseynova İ.M. (2018) Adaptive changes in physiological traits of wheat genotypes under water deficit conditions. Applied Ecology and Environmental Research, 16(1):791-806.

Allahverdiyev T.,Jahangirov A., Talai J., Huseynova İ. (2018) Dry matter remobilization, yield and yield components of durum (Triticum durum Desf.) and bread (Triticum aestivum L.) wheat genotypes under drought stress. Pakistan Journal of Botany, v. 50 (5), p. 1745-1751.

Allahverdiyev T., Huseynova I. (2017) Influence of water deficit on photosynthetic activity, dry matter partitioning and grain yield of different durum and bread wheat genotypes.Cereal research communications, 45(3), pp. 432–441. DOI: 10.1556/0806.45.2017.029.

Allahverdiyev T.I. (2016) İmpact of soil water deficit on some physiological parameters of durum and bread wheat genotypes. Agriculture and Forestry, v.62, No1, p.131-144.

Allahverdiyev T.I. (2016) Yield and yield traits of durum wheat (Triticum durum Desf.) and bread wheat (Triticum aestivum L) genotypes under drought stress.Genetika (Belgrad), v.48, No2, p.717-727.

Huseynova I.M., Allahverdiyev T.I., Babayev H.G., Aliyeva D.R., Rustamova S.M., Aliyev J.A. (2015) Wheat: approaches to improve under water stress. Water Stress and Crop Plants: A Sustainable Approach, John Wiley, UK, 2015, pp. 506-542 (invited chapter).

Allahverdiyev T.I., Talai J.M, Huseynova I.M, Aliyev J.A. (2015) Effect of drought stress on some physiological parameters, yield and yield components of durum (Triticum durum Desf.) and bread (Triticum aestivum L.) wheat genotypes. Ekin Journal of Crop Breeding and Genetics, v.1, No1, 50-62.

Allahverdiyev T.I. (2015) Effect of drought stress on some physiological traits of durum (Triticum durum Desf.) and bread (Triticum aestivum L.) wheat genotypes. Journal of Stress Physiology and Biochemistry, v. 11, No1, 29-38.

Allahverdiyev T.I. (2015) Physiological Traits of Durum Wheat (Triticum durum Desf.) and Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Genotypes under Drought Stress. Agricultural Sciences, v.6, No 8, p.848-859.

 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 

Pedaqoji fəaliyyəti

Orta məktəbdə kimya və biologiya fənnlərinin tədrisi

AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunda təhsil alan magistrlara Stresin biokimyası fənninin tədrisi

Digər fəaliyyəti

14-25 Mart 2014-cü il - Avropa Bitki Fenotip Şəbəkəsinin grant layihəsi (EPPN2020, Grant Agreement No.284443). COST FA1306, and the Hungarian Ministry for National Economy (GINOP-2.3.2-15-2016-00037);

2016-2018- Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun layihəsinin iştirakçısı (EIF‐KEPTL-2-2015-1(25)-56/35/3).

Təltif və mükafatları

"Ən yaxşı poster təqdimatı" üzrə mükafat Davamlı İnkişaf üçün Fotosintez Tədqiqatları Beynəlxalq Konfransı, Bakı, 2011, 24-30 İyul

İş yeri və ünvanı

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu (AZ1098, Bakı ş., Pirşağı qəsəbəsi, Sovxoz-2,)

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu (AZ1073, Bakı ş., Mətbuat prospekti. 2A)

Vəzifəsi

Bitki fiziologiyası və biotexnologiya şöbəsinin müdiri

Bioadaptasiya laboratoriyasında aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.

+994 (12) 551 61 30

+994 (12) 538 11 64

Mobil tel.

+994(50) 463 19 89

Ev tel.

+994(12) 563 36 28

Faks

+994 (12) 551 61 30

+994 (12) 510 24 33

Elektron poçtu

tofig_1968@mail.ru