Ana səhifəBeynəlxalq və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi sa sa

Şöbə müdiri:

Minaxanım Nazim qızı Əliyeva

Fəaliyyət istiqamətləri:

 Elmi bilikləri və nailiyyətləri, yeni elmi istiqamətləri təbliğ etmək. Azərbaycan elmində baş verən yeniliklərlə və əldə olunan nəticələrlə ictimaiyyəti tanış etmək, cəmiyyətdə elmin və alimlərin nüfuzunu qaldırmaq məqsədilə elmin populyarlaşdırılması istiqamətində fəaliyyət. İnstitutun strukturunda olan bütün şöbə və laboratoriyaların fəaliyyətinin kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılmasını təmin etmək. AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu ilə xarici elmi-tədqiqat təşkilatları arasında ikitərəfli əlaqələrin yaradılması və gücləndirilməsi ilə bağlı fəaliyyətin həyata keçirilməsi. Elmi əməkdaşlığın yaradılması istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi.

Əməkdaşları:

baş mütəxəssis Aygün Ramiz qızı Hüseynova 

baş mütəxəssis Nərmin Rauf qızı Şeydəzadə 

mütəxəssis Aynurə Qasım qızı Budaqova

tərcüməçi Fatma Səftər qızı Əliyeva