Ana səhifəFidan Rahim qızı Hüseynova sa sa

 

 

                                                                        Fidan Rahim qızı Hüseynova                                                                       

 

Anadan olduğu yer

Sabirabad r.

Təvəllüdü

09.02.1992

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti (BDU)

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

-

Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

Sağlamlıq biologiyası (Health biology), Molekulyar biologiya

“Toxumanın bərbası üçün diş pulpası kök hüceyrələrinin angiogenik aktivləşdirilməsi”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

14

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

8

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

-

Kadr hazırlığı:

-          fəlsəfə doktorlarının sayı

Elmi fəaliyyəti       

  Diş pulpası kök hüceyrələrinin kimyəvi adaptasiya olunmuş M6P törəmələrindən istifadə edərək angiogenik induksiyalanması

Osteodiferensiasiyanın yaxşılaşdırılması

Kök hüceyrə sekretomunun angiogenik potensialının müqayisəli tədqiqi

 

İnsulinin dış pulpası hüceyrələrinin diferensiasiyasına təsiri

 

-

 

 Elmi əsərləri

 

1.F.Huseynova, A.Mammadov, I.Huseynova, F.CuisinierV. Barragan-Montero . Insulin
Effect on Gene Expression of Dental Pulp Cell during Osteodifferentiation.
Journal of Biosciences and Medicines > Vol.10 No.1, January 2022, DOI:
10.4236/jbm.2022.101009 .


2.C Ionescu, F.Huseynova, V.Barragan-montero. Pathways in the synthesis of
functionalized glycolipids for liposomal preparations. Chemistry and Physics of Lipids,
Volume 242, 2022, 105161, ISSN 0009-3084,


3.C.Ionescu, B.Oprea, G.Ciobanu, M.Georgescu, R.Bică, G.Mateescu, F.Huseynova,
V.Barragan-Montero. The Angiogenic Balance and Its Implications in Cancer and
Cardiovascular Diseases: An Overview. Medicina 2022, 58(7), 903;

 

4.F.Huseynova. Diş pulpası kök hüceyrələrinin in vitro mineralizasiyası prosesinə
insulinin təsiri. Atu Sağlamlıq jurnalı 2021 No.2. İSSN-2706. P-140-143.


5.F.R. Huseynova. Secretome from insulin-treated dental pulp cell shows enhanced
angiogenic property. Transactions of the Institute of Molecular Biology &
Biotechnologies, ANAS, vol. 5, p. 168-171 (2021).


6.Mustafayev N.Ş., Məmmədov Ə.Ç., Məmmədov E.R., Hüseynova F.R., Həsənov Ə.B.,
Hüseynova İ.M. Azərbaycan Populyasiyasının STR Markerlərlə Tədqiqi: II. STR
Markerlərin Allel Strukturu Əsasında Müqayisəli İnterpopulyasion Analiz // АМЕА-nın
Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), 2017, cild 72, No2, s. 5-20.


7.Mustafayev N.Sh., Mammadov E.R., Huseynova F.R., Mammadov A.Ch., Hasanov A.B.,
Huseynova I.M. Population-genetic and comparative interpopulation studies of
Azerbaijan population based on the 15 autosomal STR markers // Transactions of the
Institute of Molecular Biology & Biotechnologies, ANAS, 2017, v. 1, p. 72-79.

 

 Konfrans materialları  

1. “4 th Annual Congress of French Stem Cell Society” p-54. (Montpellier, France,
2021); F.Huseynova, A.Mammadov, F.Cuisinier, V.Barragan.Montero. Small
chemical for osteodifferentiation of dental pulp stem cell.

 1. “5th International Health Sciences and Innovation Congress” p-86. (Antalya,
  Turkey, 2021) F.Huseynova, A.Mammadov, I.Huseynova, F.Cuisinier V. Barragan-
  Montero. M6P derivative for osteodifferentiation of dental pulp stem cells.

 2. “18th Annual Meeting of PhD Student on Health Science of Montpellier”
  (Montpellier, France, 26-27 May, 2021; (thesis project)

 3. Mustafayev N.Sh., Mammadov E.R., Huseynova F.R., Mammadov A.Ch.,
  Balakishiyeva G., Hasanov A.B., Huseynova I.M. Population-genetic parameters
  of the 15 autosomal STR markers for Azerbaijan population. Population-genetic
  parameters of the 15 autosomal STR markers for Azerbaijan population. The
  abstracts of the 23rd Annual WAML World Congress. Baku: 2017 // Medicine and
  Law, v. 36, No 2, p. 286.

 4. Mustafayev N.Sh. Mammadov E.R. , Huseynova F.R. Mammadov A.Ch., Hasanov
  A.B., Huseynova I.M. Population-genetic data for 15 autosomal STR markers and
  comparative interpopulation studies of Azerbaijan population based on these
  data. The 2nd International TURAZ Forensic Sciences, Forensic Medicine and
 5. Pathology Congress “Science and Justice”. Istanbul, 2018.
  Hüseynova F.R., Məmmədov E.R. 15 autosom STR markerin göstəriciləri
  əsasında Azərbaycan populyasiyasının dünya populyasiyaları ilə müqayisəli
  tədqiqi. ”Gənc alimlərin və tədqiqatçıların müasirbiologiyanın innovasiya
  problemləri” mövzusunda VII Beynəlxalq Elmi Konfrans. Bakı : BDU, 2017, səh.
  24.
 6. Hüseynova F.R., Məmmədov E.R. 15 autosom STR markerin göstəriciləri
  əsasında Azərbaycan populyasiyası nümunəsinin autosom STR marker dəsti
  əsasında tədqiqi. ”Gənc alimlərin və tədqiqatçıların müasir biologiyanın
  innovasiya problemləri” mövzusunda VIII Beynəlxalq Elmi Konfrans. Bakı : BDU,
  2018, səh. 23.