Ana səhifəElmi seminar sa sa

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasına AR ETN Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu (AZ1073, İzzət Nəbiyev küç., 11; Tel.: 538 -11-64; E-mail: imbb@science.az) tərəfindən

 

 

2406.02 - “Biоkimyа”                            ixtisasında            Biologiya elmləri üzrə

2411.02- “Bitki fiziоlоgiyаsı”                 ixtisasında            Biologiya elmləri üzrə

2415.01 - “Molekulyar biologiya”          ixtisasında            Biologiya elmləri üzrə

 

elmlər doktoru (fəlsəfə doktoru)

 

dissertasiyalarının müdafiəsinin təşkili məqsədilə təklif olunan Elmi seminarın üzvləri haqqında

 

MƏLUMAT

 

 

Sıra nömrəsi

(№)

Soyadı, adı, atasının adı, şurada vəzifəsi

Elmi dərəcəsi,

ixtisasının şifri və adı

Elmi adı

(dosent, professor)

Şurada təmsil

olunduğu elm sahəsi, ixtisasının şifri və adı

Əsas iş yeri və vəzifəsi

Elektron poçtu və mobil telefonu

1

2

3

4

5

6

7

2406.02 – “Biokimya” ixtisası

1

Bayramov Şahniyar Mikayıl оğlu

Sədr

Biologiya elmləri doktoru, 2406.02 –“Biokimya”

dosent

Biologiya elmləri üzrə, 2406.02 – “Biokimya”

AR ETN Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun 

Karbonun fotosintetik assimilyasiyasının enzimologiyası laboratoriyasının baş elmi işçisi


shahniyarb@yahoo.com

 

(+994 50) 427 33 77

2

Orucova Taliyyə Yaqub qızı

Elmi katib

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 2406.02 – “Biokimya”

 

Biologiya elmləri üzrə, 2406.02 – “Biokimya”

AR ETN Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun Karbonun fotosintetik assimilyasiyasının enzimolo-giyası laboratoriyasının aparıcı elmi işçisi

orujova.taliya@gmail.com

 

(+994 50) 310 94 93

 

 

3

Cəfərova Rəna Ənvər qızı

Üzv

Biologiya elmləri doktoru, 32.0901 –“Farmakologiya, klinik farmakologiya”

Dosent

Biologiya elmləri üzrə, 2406.02 – “Biokimya”

Azərbaycan Tibb Universitetinin Elmi-Tədqiqat Mərkəzinin tok-sikologiya şöbəsinin müdiri

rjafarova@bk.ru

 

(+994 50) 551 68 32

4

Əliyeva Durna Rəfail qızı

Üzv

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 2406.02 –“Biokimya”

Dosent

Biologiya elmləri üzrə, 2406.02 – “Biokimya”

AR ETN Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun elmi katibi

aliyeva-1965@inbox.ru

 

(+994 55) 486 16 52

5

Mahmudov Rəfail Umud oğlu

Üzv

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 2406.02 – “Biokimya”

Dosent

Biologiya elmləri üzrə, 2406.02 – “Biokimya”

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Bitkiçiliyin təşkili və monitorinqi şöbəsinin müdir müavini

rafailmahmudov@rambler.ru

 

(+994 55) 376 70 92

6

Ömərova Səbinə Novruz qızı

Üzv

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 2406.02 –“Biokimya”

Dosent

Biologiya elmləri üzrə, 2406.02 – “Biokimya”

Bakı Dövlət Universitetinin Biokimya və biotexnologiya kafedrasının dosenti

sabinaomarova1@gmail.com

 

050 319 66 94

 

                                                                                             2411.02 – “Bitki fiziologiyası” ixtisası

1

Feyziyev Yaşar Mirzə oğlu

Sədr

Biologiya elmləri doktoru,

2406.01 –“Biofizika”

 

Biologiya elmləri üzrə, 2411.02 – “Bitki fiziologiyası”

AR ETN Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun Fotobioenergetika laboratoriyasının müdiri 

ya_feyziyev@yahoo.com

 

(+994 50) 409 68 47

2

Abdullayeva Əsmər Bəhruz qızı

Elmi katib

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 2411.02 – “Bitki fiziologiyası”

 

Biologiya elmləri üzrə, 2411.02– “Bitki fiziologiyası”

AR ETN Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun 

Karbonun fotosintetik assimilyasiyasının enzimolo-giyası laboratoriyasının elmi işçisi

esya04@yahoo.com 

(+994 50) 310 06 59 

3

İsmayılova-Abduyeva  Sevinc Muxtar qızı

Üzv

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru,

2411.02 – “Bitki fiziologiyası”

Dosent

Biologiya elmləri üzrə, 2411.02– “Bitki fiziologiyası”

BDU, Biologiya fakültəsi,

Bitki fiziologiyasi kafedrasının dosenti

 

sevinc.abduyeva@gmail.com

 

(+994 50) 234 66 33

4

Əsədova Sədaqət Şirməmməd qızı              

Üzv

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 2411.02 – “Bitki fiziologiyası”

Dosent

Biologiya elmləri üzrə, 2411.02– “Bitki fiziologiyası”

AR ETN Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun Bitki biotexnologiyası laboratoriyasının aparıcı elmi işçisi

biotexnoloqaz@mail.ru


(+994 50) 793 64 93 

 

5

Məmmədova Mahirə Heybət qızı

Üzv

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 2411.02 – “Bitki fiziologiyası”

Dosent

Biologiya elmləri üzrə, 2411.02– “Bitki fiziologiyası”

AR ETN Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun Bitki biotexnologiyası laboratoriyasının müdürü

mamedova2930@mail.ru


(+994 55) 514 12 26 

 

6

Musayev Nağı Alməmməd  oğlu

Üzv

Biologiya elmləri doktoru, 2406.01 – “Biofizika”

professor

Biologiya elmləri üzrə, 2411.02 – “Bitki fiziologiyası”

BDU, Biologiya fakültəsi, Biofizika və molekulyar biologiya kafedrasında professoru

nağı.musayev@hotmail.com

 

(+994 50) 615 05 07

2415.01 - “Molekulyar biologiya” ixtisası

1

Şаhmurаdоv Ilhаm Əyyub оğlu

Sədr

Biologiya elmləri doktoru,

2415.01 – “Genetika”

АMЕА-nın müxbir üzvü

Biologiya elmləri üzrə, 2415.01 – “Molekulyar biologiya”

AR ETN Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun Bioinformatika laboratoriyasının müdiri

ilhambaku@gmail.com

 

(+994 50) 384 24 96

2

Rüstəmova Samirə Məhəmmədrəhim qızı

Elmi katib

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 2415.01 – “Molekulyar biologiya”

Dosent

Biologiya elmləri üzrə, 2415.01 – “Molekulyar biologiya”

AR ETN Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun Bioadaptasiya laboratoriyasının aparıcı elmi işçisi

babaliyevasamira@mail.ru

 

(+994 50) 450 04 16

 

3

Qasımov Eldar Köçəri oğlu

Üzv

Tibb elmləri doktoru,

2407.01- “Hüceyrə biologiyası, sitologiya və histologiya”

Professor

Biologiya elmləri üzrə, 2415.01 – “Molekulyar biologiya”

 

Azərbaycan Tibb Universitetinin Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrasının müdiri

eldar49@rambler.ru

 

(+994 50) 323 81 28

4

Məmmədov Ələmdar Çərkəz oğlu

Üzv

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 2415.01 –“Molekulyar biologiya”

Dosent

Biologiya elmləri üzrə, 2415.01 – “Molekulyar biologiya”

AR ETN Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun Genomun quruluşu və ekspressiyası laboratoriyasının müdiri

amamedov_ib@yahoo.co.uk

 

(+994 50) 641 28 51

5

Mustafayev Nurməmməd Şamil oğlu

                          Üzv

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 2409.01 – “Genetika”

Dosent

Biologiya elmləri üzrə, 2415.01 – “Molekulyar biologiya”

AR ETN Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun Populyasiya genomiksi laboratoriyasının müdürü

mustafayevn02@yahoo.co.uk

 

(+994 70) 327 57 76

 

 

6

Süleymanova Zərifə Cahandar qızı

                          Üzv

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 2415.01 – “Molekulyar biologiya”

 

Biologiya elmləri üzrə, 2415.01 – “Molekulyar biologiya

AR ETN Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun Genomun quruluşu və ekspressiyası laboratoriyasının aparıcı elmi işçisi

jzarifa@yahoo.com

 

(+994 77) 505 0524

 

 

 

ED 1.25 Dissertasiya şurasının sədri,

AR ETN Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar

İnstitutunun baş direktoru, AMEA-nın həqiqi üzvü                                                                             İradə Hüseynova

                                                                                                                                 

M.Y.             Tarix        16.05.2023