Ana səhifəTəhsil şöbəsi sa sa

 

Şöbə müdiri:

b.ü.f.d., dosent Samirə Məmmədrəhim qızı Rüstəmova

Fəaliyyət istiqamətləri:

  • Magistratura, doktorantura və dissertantura yolu ilə yüksək ixtisaslı elmi və elmi pedaqoji kadrların hazırlanması istiqamətində tədris proqramını həyata keçirmək; 
  • Magistrant, doktorant və dissertantların qeydiyyatını aparmaq, sənədləri qəbuletmək, şəxsi işlərini hazırlamaq, onlarda müvafiq dəyişiklikləri, o cümlədən təltif və intizam tənbehlərini qeyd etmək;
  • Doktoranturaya ixtisas fənnləri üzrə qəbul imtahanları və doktorluq minimum imtahanlarının keçirilməsini təşkil etmək; test suallarının hazırlanması və test bankının yaradılması işini təmin etmək; 
  • Magistr hazırlığı prosesində tədris planında nəzərdə tutulan kredit sistemi ilə tədrisi təşkiletmək, magistrantların imtahan sessiyalarının, elmi-tədqiqat və elmi pedaqoji təcrübələrinin keçirilməsini təmin etmək; Magistr dissertasiyalarının hazırlanması və müdafiəsi prosesini təşkiletmək; 
  • Magistrant, doktorant və dissertantların attestasiyasının keçirilməsi üçün zəruri sənədləri hazırlamaq və attestasiyanı təşkil etmək; 
  • Magistrant, doktorant və dissertantların elmi fəaliyyətini AMEA-nın  Elm və Təhsil İdarəsi ilə əlaqaləndirmək, zəruri sənədləri hazırlayıb vaxtında təqdim etmək;
  • İnstitutun müxtəlif ali məktəblərlə əlaqəsini təmin etmək;
    İnstitutda təhsilin səmərəliliyini artırmaq və elmi tədqiqat işlərinin yüksək səviyyədə yerinə yetirilməsi üçün şərait yaratmaq;
  • Qanunvericiliyə uyğun olaraq rəhbərlik tərəfindən həvalə olunan digər vəzifələri yerinə yetirmək.

Əməkdaşları:

baş mütəxəssis Qənfilə Cəbrayıl qızı Bayramova

baş mütəxəssis Şəfəq Mobil qızı Süleymanzadə

baş mütəxəssis Naimə Namaz qızı Niyazova

mütəxəssis Gülzar Rəhman qızı Atayeva

Magistratura

Doktorantura və dissertantura