Ana səhifəKarbonun fotosintetik assimilyasiyasının enzimologiyası laboratoriyası sa sa

Struktur bölmənin adı:

Karbonun fotosintetik assimilyasiyasının enzimologiyası laboratoriyası

Tel.:

(+994 12) 5381163

Faks:

(+994 12) 5102223

Elektron poçtu:

enzymologylab@imbb.science.az

Struktur bölmənin rəhbəri:

AMEA-nın müxbir üzvü Novruz Məhəmməd oğlu Quliyev

Əməkdaşları:

b.e.d.,dos., baş elmi işçi Şahniyar Mikayıl oğlu Bayramov

b.e.d.,dos., baş elmi işçi Həsən Qərib oğlu Babayev        

b.ü.f.d., dos. aparıcı elmi işçi Ulduzə Əhməd qızı Qurbanova 

b.ü.f.d., aparıcı elmi işçi Taliyyə Yaqub qızı Orucova 

b.ü.f.d., böyük elmi işçi Əsmər Bəhruz qızı Abdullayeva

kiçik elmi işçi Sevinc Vaqif qızı Musayeva

böyük laborant Firuzə Süleyman qızı Rzayeva

böyük laborant Nigar Yusif qızı Əliyeva                                    

Əsas fəaliyyət istiqamətləri:

Karbonun fotosintetik assimilyasiyasının müxtəlif yollarına aid olan bitkilərdə fotosintezin fermentlərinin ətraf mühit amillərindən və gündəlik ritmdən asılı olaraq tənzimlənmə mexanizmlərinin tədqiqi.

Əsas elmi nəticələri:

  • Fotosintezin C3 yoluna aid olan bəzi taxıl növlərində karbonun ilkin assimilyasiyasında iştirak edən fermentlərin aktivliklərinin, zülal miqdarının və gen ekspressiyasının dəyişmə dinamikasının tədqiqi əsasında onların CO2 qazının fotosintetik assimilyasiyasının sürətinin stabilləşməsində və ətraf mühitin əlverişsiz amillərinə qarşı bitkilərin adaptasiyasında mühüm rol oynadığı göstərilmişdir;
  • İlk dəfə olaraq Qafqaz florası üçün endemik hesab olan Sedum caucasicum növünün obliqat CAM bitkisi olduğu aşkarlanmışdır;
  • Malat metabolismində iştirak edən fermentlər C3 və C4 bitkilərdə müqayisəli tədqiq olunmuşdur;
  • Ali bitkilərin karboanhidraza fermentinin struktur-funksional təşkili ətraflı tədqiq edilmiş, ilk dəfə olaraq noxud (Cicer arietinum) yarpaqlarından ayrılan karboanhidraza fermentinin kristalları alınmış və onun dördüncü quruluşunun molekulyar modeli verilmişdir.