Ana səhifəXloroplastların fotokimyası laboratoriyası sa sa

Struktur bölmənin adı:

Xloroplastların fotokimyası  laboratoriyası

Tel.:

(+994 12) 538 11 64

Faks:

(+994 12) 510 22 23

Elektron poçtu:

imbb.science.@mail.com

phchemistrychlab@imbb.science.az

Struktur bölmənin rəhbəri:

AMEA-nın müxbir üzvü İbrahim Vahab oğlu Əzizov

Əməkdaşları:

b.e.d. dos. aparıcı elmi işçi Atabəy Ağasoltan oğlu Cahangirov 

b.ü.f.d. dos. aparıcı elmi işçi Fazilə İmtu qızı Qasımova

b.ü.f.d. aparıcı elmi işçi Ülkər Faiq qızı İbrahimova

b.ü.f.d., dos. aparıcı elmi işçi Mayaxanım Əli qızı Xanışova

elmi işçi Könül Rafiq qızı Tağıyeva

kiçik elmi işçi Rəvanə Feyzulla qızı Malıyeva

kiçik elmi işçi Natəvan Sərdar qızı Şabanova          

Əsas fəaliyyət istiqamətləri:

Bərk və yumşaq buğda sortlarının fotosintez fəaliyyətinin, stress amillərə davamlılığının tədqiqi

Əsas elmi nəticələri:

Çoxsaylı buğda genotipləri içərisində fotosintez fəaliyyətinə və məhsuldarlığa görə davamlı genotiplər müəyyən edilmişdir. Onlardan yeni nəsil hibridləri alınmış, bəzi hibridlərdə heterozislik müşahidə edilmişdir.