Ana səhifəBioinformatika laboratoriyası sa sa

Struktur bölmənin adı:

Bioinformatika laboratoriyası

Tel.:

(+994 12) 5102223

Faks:

(+994 12) 5102223

Elektron poçtu:

bioinformaticslab@imbb.science.az

Struktur bölmənin rəhbəri:

AMEA-nın müxbir üzvü İlham Əyyub oğlu Şahmuradov

Əməkdaşları:

böyük elmi işçi Əminə Ülkər qızı Abduləzimova

elmi işçi Hökümə Fikrət qızı Quliyeva

mühəndis-proqramçı Nigar Rizvan qızı Hacıyeva 

kiçik elmi işçi Afət Kamal qızı Dadaşova

kiçik elmi işçi Fidan Bəybala qızı Yusifova

Əsas fəaliyyət istiqamətləri:

·      Bioinformatik analiz vasitələrinin yaradılması

·      Eukariot və prokariot genomlarının təşkili, ekspressiyası və təkamülü

·      İnsan xəstəliklərinin molekulyar genetik əsasları

Əsas elmi nəticələri:

·      İnsan, heyvan və bitki genomlarında transkripsiyanın start saytlarının və tənzimləyici elementlərinin, ilkin mRNT-nin poliadenilləşmə saytlarının axtarışı üzrə yüksək dəqiqliyə malik bir sıra kompüter analizi vasitələri - PromH, PromHP, TSSP-TCM, nsite, nsiteM, nsiteH və POLYAR proqramları, bitkilərin RNT polimeraza II promotorları üzrə PlantProm məlumat bazası yaradılmışdır.

 

·      Müəyyən edilmişdir ki, Arabidopsis və düyünün (Oryza sativa) nüvə genomlarında “Quyruq-Baş” (Tail-to-Head) yerləşmiş qonşu gen cütlərinin “dayanmadan” (non-stop) birgə transkripsiyası və yaranan transkriptlərin sonrakı alternativ splaysinqi və translyasiyası nəticəsində ximer polipeptidlər törənə bilər.

 

·      Bir sıra ali bitkilərin (Arabidopsis, düyü, şərab üzüm, qara qovaq, qarğıdalı, soya) nüvə genomunda plastid və mitoxondri mənşəli DNT ardıcıllıqlarının yayılma spektri və miqyası aydınlaşdırılmış, bəzi plastid və mitoxondri genlərinin intakt nüvə nüsxələrinin ekspressiya olunmasına dəlalət edən faktlar aşkar edilmişdir.