Ana səhifəHəmkarlar təşkilatı sa sa

Sədr:

b.e.d., dos. Həsən Qərib oğlu Babayev

Sədr müavini:

b.ü.f.d., dos. Fazilə İmtu qızı Qasımova

Büro üzvləri:

 

b.e.d., prof. Səftər Yusif oğlu Süleymanov

b.ü.f.d., dos. Fazilə İmtu qızı Qasımova

b.ü.f.d., dos. Mahirə Heybət qızı Məmmədova

b.ü.f.d., dos. Samirə Məhəmmədrəhim qızı Rüstəmova

b.ü.f.d. Tofiq Hüsnü oğlu Qaragözov

Fəzail Bədəl oğlu Məmmədov