Ana səhifəHəmkarlar təşkilatı sa sa

Sədr:

b.ü.f.d. Səadət Rüstəm qızı Xudaverdiyeva  

Komitə üzvləri:

 b.ü.f.d. Səadət Rüstəm qızı Xudaverdiyeva

b.ü.f.d. Sədaqət Şirməmməd qızı Əsədova

b.ü.f.d. Səmra Tahir qızı Mirzəyeva

B.e.d. Şahniyar Mikayıl oğlu Bayramov

Baş usta Fəzail Bədəl oğlu Məmmədov

Təftiş Komissiyasının üzvləri:

b.ü.e.d. Süleymanov Səftər Yusif oğlu (sədr)

b.ü.f.d. dosent Rüstəmova Samirə Məmmədrəhim qızı

b.ü.f.d. Orucova Taliyə Yaqub qızı