Ana səhifəİbrahim Vahab oğlu Əzizov sa sa

 

                                                    İbrahim Vahab oğlu Əzizov                                                 

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Zaqatala rayonu, Qarqay kəndi

Təvəllüdü

05.08.1947

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki BDU)

Elmi dərəcəsi

Biologiya elmləri doktoru

Elmi rütbəsi

Professor

Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

03.00.12

Bitki fiziologiyası

“Becərilmə şəraiti ilə əlaqədar olaraq müxtəlif  buğda sortlarının xloroplastlarının fotokimyəvi fəallığı”

Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

03.00.12

Bitki  fiziologiyası

“Müxtəlif məhsuldar buğdanın ontogenezində xloroplastların fotosintez qabiliyyəti”

Müxbir üzv seçildiyi tarix və ixtisasın adı

30.06.2001

Bitki fiziologiyası, biokimyası və biofizikası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

280

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

 

180

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

50

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

1

Kadr hazırlığı:

-          fəlsəfə doktorlarının sayı

-          elmlər doktorlarının sayı

8

-

Əsas elmi nailiyyətləri

Çoxsaylı buğda sortları içərisindən yüksək fotosintez qabiliyyətinə və məhsuldarlığına görə fərqlənən genotiplər seçilniş, onların  arasında çarpazlaşma aparılmış, yeni nəsil hibridləri alınmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

 

 1. Ibrahim Azizov, Hasan Bigonah Hamlabad, Hamlet Sadiqov, Zeynal Akparov, Mostafa Valizadeh, Hossein Shahbazi (2011) Investigation of Antioxidant System Activity in Durum Wheat under Drought Tolerance. Advances in Environmental Biology, 5(8): 2071-2076.
 2. Azizov I.V., Tagiyeva K.R., Khanishova M.A., Gasimova F.I. (2019) Effect of Drought on Morphological and Physiological Characteristics of Hybrids and Parental Forms of Wheat. Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences, Vol. 9, No. 3; P.356-360. IP - 1,7
 3. Gahramanova Sh.I., Khudaverdiyev R.A., Azizov I.V., Gahramanov T.O. (2019) Influence of newly synthesized copper complexes with amino acids on (histidin) wheat sproute indicators. Материалы IV Всероссийского (с международным участием) научного симпозиумa «Aктуальные проблемы теории и практики гетерогенных катализаторов и адсорбентов». Иваново-Суздаль. С.15-17.
 4. Azizov I., Gasymova F., Ibragimova U., Tagiyeva K.,Abdullayeva A. (2019)  Influence of blue and red light on physiological and biochemical characteristics of wheat plants. Влияние синего и красного света на физиологические и биохимические характеристики растений пшеницы. Sciences of europe # 41, С.3-6.
 5. Gasimova F.I., Khanishova M.A. Taghiyeva K.R., Azizov I.V. (2019) The effect of nanoparticles of biogenic metal oxides on seed germination capability, Photosynthetic pigment content, activities of PS II and superoxide dismutase in wheat seedlings. // Факторы экспериментальной эволюции организмов. Т.24. С.59-62.
 6. Shamilov E.N., Abdullayev A.S., Shamilli V.E., Azizov I.V. (2019) Antiradiation properties of extracts from Hypericum  perforatum L. // Факторы кспериментальной эволюции организмов. Т.24. С. 313-316.
 7. Azizov I.V., Tagiyeva K.R., Khanishova M.A., Gasimova F.I. (2019) The characteristics of first generation hibrids of wheat in the conditions of drought.// International Journal of Development Research. V.09. Issue 08. PP.29216- 29218. IP - 6,65.
 8. I.V. Azizov, K.R. Taqiyeva, M.A. Kanishova, F.I. Gasimova. The physiological and biochemical chararacteristic of first generation hibrids of wheat in the conditions of drought. (2019) In:. “Wheat in European  Countries and Georgia as one of the origin wheat”. Conference proceedings. Tbilisi, Georgiya. PP.118-121.
 9. Morgun V.V., Yakymchuk R. A., Azizov I.V. (2019) Peculiarities of the mechanisms of spontaneous, and induced by ionizing radiation and chemical factors mutagenesis.// Физиология растений и генетика. Т.51. №6. С. 463-481.
 10. Azizov Ibrahim Vahab, Gasymova Fazile Imtu, Ibrahimova Ulker Faik, Tagiyeva Kenul Rafik, Abdullayeva Asmar Bahruz.  (2020) Impact of Blue and Red Light on Wheat Leaves. //Advances in Applied Physiology .  5(1): P.6-8. doi: 10.11648/j.aap.20200501.12
 11. Hasanova Kenul Zaur, Azizov Ibrahim Vahab. (2020) The Effect of Spectral Composition of Light on Physiological and Biochemical Characteristics of Tomatoes // Advances in Applied Physiology .  5(1): P.9-11.
 12. Azizov I.V, Hasanova K.Z.,2020. The effect of blue and red light on tomato leaves // International Journal of Scientific and Engineering Research V.11.Issu 5. P.888-892. IF - 4,2

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Ukrayna “Genetiklər və seleksiyaçılar” cəmiyyətinin üzvü, jurnalın redaksiya heyətinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti

AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun və Bakı Dövlət Universitetinin magistraturasında ixtisas fənlərini tədris edir.

Digər fəaliyyəti

AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun Veteranlar şurasının sədri

Təltif və mükafatları

Azərbaycan Respublikasının “ŞÖHRƏT” ordeni (2005)

İş yeri və ünvanı

AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu, AZ 1073, İzzət Nəbiyev küçəsi, 11

Vəzifəsi

Xloroplastların fotokimyası laboratoriyasının müdiri

Xidməti tel.

5-38-13-55

Mobil tel.

(+994 50) 685-50-93

Ev tel.

(+994 12) 450-33-03

Faks

(+994 12) 510 24 33 

Elektron poçtu

i.ezizov@imbb.science.az

imbb.science.az@gmail.com