Ana səhifəŞahniyar Mikayıl oğlu Bayramov sa sa

 

                                                  Şahniyar Mikayıl oğlu Bayramov                                       

 

Anadan olduğu yer

Tovuz rayonu Qaralar kəndi

Təvəllüdü

01.07.1961

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

H.Zərdabi adına Cəncə (Kirovabad ) Dövlət Pedaqoji İnstitutu

Elmi dərəcəsi

Biologiya elmilər doktoru

Elmi rütbəsi

Dosent

Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2406.02

Biokimya

“Nut yarpaqlarında karboanhidraza fermentinin molekulyar təşkilinin öyrənilməsi”

Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2406.02

Biokimya

“C3 və KAM  bitkilərdə karbonun ilkin assimilyasiyasının bəzi fermentlərinin abiotik amillərlə tənzimlənməsi”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

69

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

43

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

17

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:

-          fəlsəfə doktorlarının sayı

-          elmlər doktorlarının sayı

1

Əsas elmi nailiyyətləri

Bitki karboanhidraza fermentinin ilkin kristallışdırılması, onun ikinci strukturunun dairəvi dixroizm metodu ilə öyrənilməsi, mülayim qurşaqlarda yetişdirilən taxıllar üçün model bitki olan B.distachyon bitkisində Rubisko aktivaza və fosfoenolpiruvat karboksilaza fermentlərinin gen ekspressiyasının və zülal miqdarının dəyişməsinin, quraqlıq stresinin təsirindən asılı olaraq Kalvin tsikli fermentlərinin zülal miqdarlarının və aktivliklərinin dəyişmə dinamikasının tədqiqi. C4 və CAM bitkilərdə gündəlik tsikldən asılı olaraq fotosintetik fermentlərin aktivliklərinin dəyişmə dinamikasının tədqiqi.

Elmi əsərlərinin adları

Байрамов Ш.М., Гулиев Н.М., Алиев Д.А. Функциональная организация карбоангидразы высших растений // Физиология Растений, 1992, Том 38, с. 815-824.

 

Гулиев Н.М., Бабаев Г.Г., Байрамов Ш.М., Алиев Д.А. Очистка, свойства и локализация двух форм карбоангидразы листьев Amaranthus cruentus L. // Физиология растений, 2003, Том 50, № 2, с. 238-245.

 

Bayramov Sh.M., Guliyev N.M., Abdullayeva A.B., Aliev J.A Induction of C4-photosynthesis enzymes in C3 plants // Proceeding 13th International Congress of Photosynthesis; Fundamental Aspects to Global Perspectives, (A.von der Est and D.Bruce eds), 2004,Vol 2, pp. 616-618.

 

Guliev N., Bayramov Sh., Babayev H. Effect of water deficit on Rubisco and carbonic anhydrase activities in different wheat genotypes // In: Allen JF, Grantt E, Golbeck JH, Osmond R , editors. Photosynthesis, Energy from the Sun. 14th International Congress on Photosynthesis. Glasgow: Springer; 2008. pp. 1465-1468.

 

Bayramov S.M., Babayev H.G., Khaligzade M.N., Guliyev N.M., Raines C.A. Effect of water stress on protein content of some Calvin cycle enzymes in different wheat genotypes // Proc. ANAS (Biological Sciences) 2010,v. 65,(5&6), pp.106-111.

 

Raines C., Bayramov Sh.Calvin cycle responses to drought // Poster presentation SEB Annual Main Meeting 2010, 30th June - 3rd July 2010 Prague, Czech Republic.

 

Bayramov Sh.M., Orujova T.Y., Babayev H.G., Guliyev N.M. Some physico-chemical properties of carbonic anhydrase in Mesembryanthemum crystallinum leaves // Photosynthesis Research for Food, Fuel and Future. Articles of 15th International Congress of Photosynthesis, Beijing China, Springer, 2013, pp. 324-327.

 

Bayramov Sh., Guliyev N.Changes in Rubisco activase gene expression and polypeptide content in Brachypodium distachyon // Plant Physiology and Biochemistry, Volume 81, 2014, pp. 61-66.

 

Jedmowski C., Bayramov Sh., Brüggemann W. Comparative analysis of drought stress effects on photosynthesis of Eurasian and North African genotypes of wild barley // Photosynthetica 2014, V. 52, Issue 4, pp. 564-573.

 

Bayramov Ş.M. Rubisko aktivaza: Strukturu, ekspressiyası və tənzimləyici rolu // (İcmal məqalə) АМЕА-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), 2014, cild 69, No2, səh. 115-122.

 

Bayramov Ş. M. Stress şəraitində müxtəlif buğda genotiplərində fosfoenolpirüvat karboksilaza, Rubisko aktivaza və Rubisko zülal miqdarlarının dəyişməsi // АМЕА-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), 2015,cild 70, №1, səh. 87-93.

 

Bayramov Sh. Changes in protein quantities of phosphoenolpyruvate carboxylase and Rubiscoactivase in various wheat genotypes. Saudi Journal of Biological Sciences (2017) 24, 1529–1533.

 

Bayramov Ş.M. Qeyri-fotosintetik fosfoenolpiruvat karboksilaza fermentinin rolu və tənzimlənmə mexanizmiləri // АМЕА-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), 2015, cild 70, №3, səh. 108-110.

 

Bayramov S. Regulation of phosphoenolpyruvate carboxylase gene expression and protein content in developing and germinating grains of Brachypodium // The reports of National Academy of Sciences of Azerbaijan 2016, Volume LXXII, №1, pp.71-76.

 

Varanasi V., Bayramov S., Prasad P. and Jugulam M. Expression profiles of psbA, ALS, EPSPS, and other chloroplastic genes in response to PSII-, ALS-, and EPSPS-inhibitor treatments in Kochia scoparia. // American Journal of Plant Sciences, (2017), v.8, pp. 451-470.

 

T.Y. Orucova, S.M. Bayramov, U.A. Gurbanova, H.G. Babayev, M.N. Aliyeva and N.M. Guliyev (2018) Diurnal temperature-related variations in photosynthetic enzyme activitiesof two C4 species of Chenopodiaceae grown in natural environment. Photosynthetica 56 (4): 1107-1112.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Azərbaycan biokimyacılari və Molekulyar biologları cəmiyyətinin üzvü,

Avropa bitki biologları cəmiyyətinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti

AMEA Molekulyar biologiya və Biotexnologiyalar institutunun magistir pilləsində bir sira ixtisas kursların tədrisi

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

AMEA Biologiya və Tibb bölməsinin fəxri fərmanı

İş yeri və ünvanı

AMEA Molekulyar biologiya və Biotexnologiyalar institutu, İzzət Nəbiyev kücəsi 11, Baki, AZ-1073

Vəzifəsi

Baş elmi işçi

Xidməti tel.

(+994 12) 539 11 64

Mobil tel.

(+994 50) 427 33 77

Ev tel.

(+994 12) 43 267 41

Faks

(+994 12) 510 24 33

Elektron poçtu

shahniyarb@yahoo.com

s.bayramov@imbb.science.az