Ana səhifəElmi şura sa sa

Sədr:

Akademik İradə Məmməd qızı Hüseynova

Sədr müavini:

b.e.d., prof. Səftər Yusif oğlu Süleymanov

Elmi katib:

b.ü.f.d., dos. Durna Rəfail qızı Əliyeva

Üzvlər:

 

Akademik Validə Mövsüm qızı Əli-zadə

AMEA-nın müxbir üzvü İbrahim Vahab oğlu Əzizov

AMEA-nın müxbir üzvü İlham Əyyub oğlu Şahmuradov

AMEA-nın müxbir üzvü Novruz Məhəmməd oğlu Quliyev

AMEA-nın müxbir üzvü Tərlan Həzərpaşa oğlu Məmmədov

b.e.d. Süleyman İfxan oğlu Allahverdiyev

b.e.d., prof. Səyyarə Cəmşid qızı İbadullayeva

b.e.d. Yaşar Mirzə oğlu Feyziyev

b.e.d., dos. Şahniyar Mikayıl oğlu Bayramov

b.e.d., dos. Həsən Qərib oğlu Babayev

b.e.d., dos. Tofiq İdris oğlu Allahverdiyev

b.ü.f.d., dos. Nurməmməd Şamil oğlu Mustafayev 

b.ü.f.d., dos. Ələmdar Çərkəz oğlu Məmmədov

f-r.ü.f.d., prof. Qərib Novruz oğlu Mürşüdov

b.ü.f.d., prof. Vidadi Məmmədağa oğlu Yusibov

b.ü.f.d., dos. Samirə Məhəmmədrəhim qızı Rüstəmova

b.ü.f.d. Tofiq Hüsni oğlu Qaragözov

b.ü.f.d., dos. Ulduzə Əhməd qızı Qurbanova

Minaxanım Nazim qızı Əliyeva