Ana səhifəElmi şura sa sa

Sədr:

Akademik İradə Məmməd qızı Hüseynova

Sədr müavini:

b.e.d., prof. Səftər Yusif oğlu Süleymanov

Elmi katib:

b.ü.f.d., dos. Durna Rəfail qızı Əliyeva

Üzvlər:

AMEA-nın müxbir üzvü İbrahim Vahab oğlu Əzizov

AMEA-nın müxbir üzvü İlham Əyyub oğlu Şahmuradov

AMEA-nın müxbir üzvü Novruz Məhəmməd oğlu Quliyev

AMEA-nın müxbir üzvü Tərlan Həzərpaşa oğlu Məmmədov

b.e.d. Süleyman İfxan oğlu Allahverdiyev

b.e.d. Yaşar Mirzə oğlu Feyziyev

b.e.d., dos. Şahniyar Mikayıl oğlu Bayramov

b.e.d., dos. Həsən Qərib oğlu Babayev

b.e.d., dos. Tofiq İdris oğlu Allahverdiyev

b.ü.f.d., dos. Nurməmməd Şamil oğlu Mustafayev 

b.ü.f.d., dos. Ələmdar Çərkəz oğlu Məmmədov

f-r.ü.f.d., prof. Qərib Novruz oğlu Mürşüdov

b.ü.f.d., prof. Vidadi Məmmədağa oğlu Yusibov

b.ü.f.d., dos. Samirə Məhəmmədrəhim qızı Rüstəmova

b.ü.f.d., dos. Ulduzə Əhməd qızı Qurbanova

b.ü.f.d. Mahirə Heybət qızı Məmmədova

b.ü.f.d. İsmayıl Söhbət oğlu Zülfüqarov

Minaxanım Nazim qızı Əliyeva