Ana səhifəUlduzə Əhməd qızı Qurbanova sa sa

 

                                                      Ulduzə Əhməd qızı Qurbanova                                       

 

Anadan olduğu yer

Goranboy rayonu, Balakürd kəndi

Təvəllüdü

22.12.1983

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti, Biologiya fakültəsi

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

Dosent

Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2406.02 

Biokimya

Buğda və amarant yarpaqlarında NAD-malatdehidrogenaza fermentinin müqayisəli tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

90

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

40

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

6

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

-

Kadr hazırlığı:

-          fəlsəfə doktorlarının sayı

-

Əsas elmi nailiyyətləri

İlk dəfə olaraq, tarla şəraitində normal suvarılan və quraqlıq stresinə məruz qalmış buğda və amarant yarpaqlarından assimilyasiyaedici toxumalarının subhüceyrə fraksiyaları ayrılaraq nativ gel-elektroforez üsulu ilə NAD-MDH-ın izoferment spektri, onların aktivliyinin dəyişmə dinamikası tədqiq edilmişdir. NAD-MDH fermentinin yüksək aktivlik göstərməsi üçün optimal reaksiya mühiti tapılmışdır. Müxtəlif subhüceyrə fraksiyalarında lokalizə olunmuş NAD-MDH-ın izoformalarının molekul kütlələri, ləngimə faktorları (Rf), kinetik parametrləri və katalitik xüsusiyyətləri ilk dəfə olaraq təyin edilmişdir. NAD-MDH-ın subhüceyrə izoformalarının, düzünə və əksinə gedən reaksiyaların substrata uyğunluğu, temperatur və pH optimumları müəyyənləşdirilmişdir.  

Elmi əsərlərinin adları

1.      Gurbanova U. A., Allahverdiyev T. I., Babayev H. G., Bayramov S. M., Huseynova I. M., Photosynthesis, productivity and environmental stress Springer, (Invited chapter). 2020, p.283-313.

2.      Gurbanova U. A., Bayramov Sh.M., Huseynova I.M. Dynamics of some carbon and nitrogen metabolism enzymes during the day in various wheat genotypes under drought //International Conference Photosynthesis and Hydrogen Energy Research for Sustainability, 2019 June 23-28, Russia, p.87

3.      Gurbanova U. A., Bayramov Sh.M., Huseynova I.M. Dynamics of some carbon and nitrogen metabolism enzymes in various wheat genotypes in fild condition // The 1st İnternational Conference on Air-Land-Sea İnteraction İCALSİ 2019, p.25

4.      Orujova T.Y., Bayramov Sh.M., Gurbanova U.A., Babayev H.G., Alıyeva M.N., Guliyev N.M., Feyzıyev Y.M. Diurnal temperature-related variations in photosynthetic enzyme activities of two C4 species of Chenopodiaceae grown in natural environment // Photosynthetica, 2018, v. 56, No 4, p. 1107-1112: DOI: 10.1007/s11099-018-0804-x

5.       Orucova T.Y., Qurbanova, U.A., Mustafayeva Ü.C., Bayramov Ş.M. ChenopadiaceaePoaceae fəsilələrinin bəzi növlərində C4-sikli fermentlərinin aktivliyinin və kinetik parametrlərinin tədqiqi // AMEA-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), 2017, cild 72, №1, s. 28-35.

6.      Bayramov Sh. Orujova T., Gurbanova U., Guliyev N. Diurnal changes titratable acidity new CAM plant, Sedum caucasicum leaves // 8th International Conference on Photosynthesis and Hydrogen Energy Research for sustainability. India: Hyderabad, 2017, p. 83.

7.      Orujova T.Y., Gurbanova U.A. Mustafayeva U.J., Bayramov Sh.M., Guliyev N.M. The study of C4 cycle enzyme activities and kinetic properties in some species of the Chenopodiaceae family grown under natural conditions // Transactions of the Institute of Molecular Biology and Biotechnologies of ANAS, 2017, v. 1, p. 94-100.

8.       Bayramov Sh.M., Orujova T.Y., Gurbanova, U.A. Guliyev N.M. Diurnal сhanges of the titratable acidity in a new CAM plant, Sedum caucasicum leaves // AMEA-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), 2017, cild 72, №3, p. 26-31.

9.      Sultanova N.F., Bayramova N.K., Əliyeva D.R., Qurbanova U.Ə. Hüseynova İ.M GLRaV 3 ilə Virusu Yoluxmuş Üzümün (Vitis vinifera L.) Yarpaqlarında Fizioloji Göstəricilərin Malat və Azot Metabolizmində İştirak Edən Bəzi Fermentlərin Fəallıqlarının Tədqiqi AMEA-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), 2016, cild 71, N 2, səh. 29-37

10.  Hüseynova İ., Balakişiyeva G., Qurbanova U., Kosayeva N., Bayramova C., Məhərrəmov İ., Əliyev C. Fitoplazma infeksiyası zamanı üzüm (Vitis vinifera) yarpaqlarında NAD malatdehidrogenaza, aspartataminotransferaza və alaninaminotransferaza fermentlərinin tədqiqi Müəlliflərin, AMEA-nın Xəbərləri, cild 70, №3, 2015, s. 5-11

11.  Babayev H., Mehvaliyeva U., Aliyeva M., Feyziyev Y. and Guliyev N. The study of NAD-malik enzyme in Amaranthus cruentus L. under drought // Plant Physiology and Biochemistry, 2014, Vol. 81, p. 84-90.  (ISSN: 0981-9428, Impact factor 2,775).

12.  Babayev H.G., Bayramov Sh.M., Mehvaliyeva U.A., Aliyeva M.N., Guliyev N.M., Huseynova I.M., Aliyev J.A. Activities of C4- photosynthetic enzymes in different wheat genotypes under continuous soil drought conditions // Journal of Biochemistry Research, 2013, Vol. 1 (1), p. 7-16. (www.peakjournals.orq/sub-journals-JBR.html)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 

Pedaqoji fəaliyyəti

AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunda magistr pilləsi üzrə ixtisas kurslarının tədrisi  

Digər fəaliyyəti

AMEA-nın vitse-prezidenti qulluğunda aparıcı mütəxəssis

AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun Elmi Şurasının üzvü,

AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədri.

AMEA AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının katibi

AMEA YAP ərazi təşkilatının sədri

Təltif və mükafatları

-

İş yeri və ünvanı

AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu, İzzət Nəbiyev küçəsi 11, Bakı AZ1073, Azərbaycan 

Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.

(+994 12) 5381164

Mobil tel.

(+994 50) 3381571 

Ev tel.

(+994 12) 5796142

Faks

(+994 12) 5102433 

Elektron poçtu

mehvaliyeva-ulduza@rambler.ru

ulduzagurbanova@gmail.com