Ana səhifəNərgiz Fəxrəddin qızı Sultanova sa sa

 

                                                       Nərgiz Fəxrəddin qızı Sultanova                                      

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan, Bakı

Təvəllüdü

30.05.1982

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

Dosent

Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2415.01

Molekulyar biologiya

“Azərbaycanda bitkilərdə virus xəstəliklərinin yayılması, molekulyar diaqnostikası və struktur-funksional xüsusiyyətləri”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

82

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

32

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

8

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

-

Kadr hazırlığı:

-          fəlsəfə doktorlarının sayı

 

2

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycanın əksər bölgələrində tərəvəz və paxlalı bitkilərin virus xəstəliklərinin xarakterik simptomlarına və test-sistem İmunoferment analizə (İFA) əsaslanaraq, tomatda (Solanum lycopersicum L.) və bibərdə (Pipper longum L.) – Tomato chlorosis virus (ToCV), Tomato mosaic virus (TMV); xiyarda (Cucumis sativus L.) – Cucumber mosaic virus (CMV), Cucumber vein yellowing virus (CVYV); badımcanda (Solanum melanogera L.) – Cucurbit chlorotic yellows virus (CCYV); yemişdə (Cucumis melo L.) – Melon necrotic spot virus (MNSV); boranıda (Cucurbita sp.) – Cucurbit yellow stunting disorder virus (CYSDV) RNT genomlu viruslar, həmçinin DNT genomlu viruslar Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) tomatda və nanoviruslar paxlalı bitkilərdə aşkar edilmişdir. İlk dəfə olaraq RCA (Rolling cycle amplification) metodundan istifadə etməklə, birzəncirli DNT genomlu virusların - geminivirus və nanovirusların molekulyar diaqnostikası verilmişdir. RCA məhsulların RFLP analizi nəticəsində Azərbaycanda aşkar olunmuş birzəncirli DNT genomlu virusların taksonomik xarakteristikası verilmişdir. Eyni zamanda viruslarla yoluxmuş bitkilərdə bir sıra fizioloji, biokimyəvi və biofiziki göstəricilər sağlam bitkilərlə müqayisəli şəkildə tədqiq edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Grigoras I., Vetten H.J., Sultanova N.F., Winter S., Huseynova I.M., Mamedov A.Ch., Kheyr-Pour A., Gronenborn B. Single stranded DNA plant viruses in Azerbaijan: the state of the art. Proceedings of ANAS (Biological Sciences), 2010, v.65, № 5-6, p. 152-157.

2. Sultanova N.F., Huseynova I.M. Some photosynthesis parameters and antioxidant defense systems of nanovirus infected faba bean leaves. Abstract book of the International conference "Photosynthesis Research for Sustainability", Baku, Azerbaijan, 2011, p. 134.

 

3. Huseynova I.M., Sultanova N.F., Aliyev J.A. Functional state of photosynthetic apparatus of nanovirus-infected faba bean (Vicia faba L.) and lentil (Lens culinaris L.) leaves. Abstract book of the International Workshop on Photosystem II, Chengdu, China, 2011, p.34.

 

4. Sultanova N.F., Mammadov A.Ch., Huseynova I.M. Viral diseasas infecting legume crops in Azerbaijan. Abstract book of VI th International Conference on Legume Genetics and Genomics, Hyderabad, India, 2012, p. 14.

 

5. Sultanova N.F., Huseynova I.M. Determination of superoxide anion radical and antioxidant enzymes activities of in viral infected vegetable plants. Proceedings of ANAS (Biological and Medical Sciences), 2012, v. 67, №1, p. 13-19.

 

6. Grigoras I., Timchenko T., Ginzo A.I., Sultanova N., Mamedov A., Huseinova İ., Aliyev J., Romero J., Vetten H.J. and Gronenborn B. Nanoviruses from Sweden to Azerbaijan: Known and novel species in Europe and their genetic relationship. Abstract book of International Conference “Photosynthesis Research for Sustainability: in honor of Jalal A. Aliyev”. Baku, Azerbaijan, 2013, p. 92.

 

7. Huseynova I.M., Sultanova N.F., Mammadov A.Ch. Detection of tomato yellow leaf curl virus in Azerbaijan and partial characterization of biochemical properties of naturally infected plants. Proceedings of the 15th International Congress on Photosynthesis. Beijing, China, 2011. In: Photosynthesis Research for Food, Fuel and Future, 2013, Springer, p. 556- 559.

 

8. Huseynova I.M., Sultanova N.F., Aliyev J.A. Histochemical visualization of ROS and antioxidant response to viral infections of vegetable crops grown in Azerbaijan. Plant Physiology and Biochemistry, 2014. V.81, pp. 26-35. http://dx.doi.org/10.1016/j.plaphy.2014.03.002

 

9. Huseynova I.M., Sultanova N.F., Mamedov A. Ch., Suleymanov S.Y., Aliyev J.A. Biotic stress and crop improvement. In: Improvement of Crops in the Era of Climatic Changes, Chapter IV, Springer, 2014, v.2, XVII, pp. 61-90 (invited chapter). http://www.springer.com/life+sciences/plant+sciences/book/978-1-4614-23-1.

 

10. Huseynova I.M., Sultanova N.F., Mirzoyeva S.T., Aliyev J.A. Serological and molecular detection of virus infections of tomato (Solanum Lycopersicum L.) plants in Azerbaijan. Reports of ANAS, N.3, 2016, pp. 73-78.

 

11. Sultanova N, Gurbanova M, Huseynova İ. Physiological and Biochemical Changes in Melon (Cucumis Melo l.) Plants Infected with Zucchini Yellow Mosaic Virus. Abstracts of İnternational Conference “İnnovative Approaches to Coservation of Biodiversity” dedicated to 80th anniversary of the Institute of Botany, ANAS, Baku, Azerbaijan, October 2-4, 2016, p.70.

 

12. Huseynova I. M., Mirzayeva S. M., Sultanova N. F., Aliyeva D. R., Mustafayev N. Sh., Aliyev J. A. Virus-induced changes in photosynthetic parameters and peroxidase isoenzyme contents in tomato (Solanum lycopersicum L.) plants. Photosynthetica, 2017, V 55 (3), pp. 1–10.

 https://link.springer.com/article/10.1007/s11099-017-0737-9.1. 13. I.M. Huseynova., D.R. Aliyeva., N.F. Sultanova., N.K. Bayramova., T. Allahverdiyeva., J.A. Aliyev. Effects of grapevine leafroll associated virus 3 on the photosynthesis and antioxidant compounds in field grown grapevine ( Vitisvinifera  L.) plants. International Conference Photosynthesis Research for Sustainability in honor of Nathan Nelson and T. Nejat Veziroglu. June 19-25, Pushchino, Russia, 2016, p. 21.

 

14. İ.M. Hüseynova., N.K. Bayramova., N.F. Sultanova., D.R. Əliyeva., U.Ə. Qurbanova. GLRaV- 3 virusu ilə yoluxmuş üzüm yarpaqarında ( Vitis vinifera ) fizioloji göstəricilərin, malat və azot metabolizmində iştirak edən fermentlərin fəallığının tədqiqi. AMEA-nın xəbərləri (biologiya və tibb elməri) , № 2 ,71 cild , Bakı 2016, səh. 29-37

 

15. N.F. Sultanova, N.K. Bayramova, D.R. Aliyeva, M. Rasgou, İ.M. Huseynova. Induced changes in metabolic constituents of grapevine (Vitis Vinifera L.) leaves infected with grapevine leafroll-associated virus-3. Physiological and Molecular Plant Pathology, Volume 106, 2019, p. 57-63 (IF-1, 395).

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

-

Pedaqoji fəaliyyəti

AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun magistratura pilləsində “Molekulyar fitopatologiya” və “Makromolekulların membranlardan daşınması” ixtisas kurslarını tədris edir.

Digər fəaliyyəti

Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Bitki sağlamlığı üzrə işçi qrupunun üzvüdür.

Təltif və mükafatları

-

İş yeri və ünvanı

AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu, Bakı, İzzət Nəbiyev 11, AZ1073

Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.

(+994 12) 538 11 64

Mobil tel.

(+994 50) 554 06 09                    

Ev tel.

(+994 12) 513 03 04 

Faks

(+994 12) 510 24 33

Elektron poçtu

nargizsultanova@mail.ru

n.sultanova@imbb.science.az