sa sa 513
Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun əməkdaşlarının məqaləsi nüfuzlu jurnalda çapa qəbul olunub Avg 03, 2021 | 20:08 / Nəşrlər

AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun və ABŞ Fraunhofer Molekulyar Biotexnologiya Mərkəzinin əməkdaşlarının (İradə Hüseynova, Aytən Ağayeva və Stephen Streatfield) birgə tədqiqat işinin nəticələrinin əks olunduğu “AZ-130 strain from oil-contaminated soil of Azerbaijan: isolation, antibacterial screening and optimization of cultivation conditions” adlı məqaləsi “Web of Science”, “Scopus” və “RSCİ” bazalarında indeksləşən nüfuzlu “Microbiology” jurnalında çapa qəbul edilib. Sözügedən jurnalın impakt faktoru 1,156-dır.

Məqalə Azərbaycanın neftlə çirklənmiş torpaqlarından AZ-130 ştammının izolyasiyası, antibakterial fəallığı və antibakterial birləşmənin yüksək miqdarda sintezi üçün ştammın qida mühitinin optimallaşdırılmasına həsr edilib. Eyni zamanda AZ-130 ştammda sintez olunan birləşmələrin ştammdan toplanmış supernatant HPLC metodu vasitəsilə analiz edilib. AZ-130 ştammının göstərdiyi güclü antibakterial fəallığın bir molekul tərəfindən təmin edildiyi müəyyənləşdirilib.

science.gov.az