sa sa 474
İnstitutda imtahanlar davam edir + Foto Yan 19, 2022 | 13:45 / İmtahanlar

Yanvarın 17-də MBBİ-də üç fənn üzrə imtahanlar keçirilib. Birinci kurs magistrantları Molekulyar biologiya ixtisası üzrə Fotosintezin molekulyar biologiyası, Biokimya ixtisası üzrə Zülalların quruluşu və funksiyası, Biotexnologiya ixtisası üzrə Bitki biotexnologiyası fənlərindən imtahan veriblər.

Yanvarın 19-da isə kurs ikinci kurs magistrnatların imtahanları davam edib. Molekulyar biologiya və Biokimya ixtisasları üzrə mgistrantlar Biomolekulyar spektroskopiya, Biotexnologiya ixtisası üzrə təhsil alan magistrantlar isə Heyvan biotexnologiyası fənnindən imtahan veriblər.