sa sa 419
Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun əməkdaşlarının məqaləsi Web of Science bazasında indeksləşən “Biochemistry (Moscow)” jurnalında nəşr olunub İyl 03, 2024 | 16:45 / Nəşrlər

Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun baş direktoru, akademik İradə Hüseynova və Bioadaptasiya laboratoriyasının elmi işçisi Naimə Niyazovanın həmmüəllif olduqları “The Antioxidant Defense System of Tomato (Solanum lycopersicum L.) Varieties under Drought Stress and upon Post-Drought Rewatering” adlı məqalə Web of Science bazasında indeksləşən “Biochemistry (Moscow)” jurnalında (impakt factor-2,8) nəşr olunub.

Məqalə