Elanlar+Bütün elanlar
VİDEO
“AR ETN Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitiutunun Elmi Əsərləri” (Transactions of the Institute of Molecular Biology & Biotechnologies, MSE AR) jurnalının VI cildinin 2-ci nömrəsi (2022-ci il) işıq üzü görüb. Nəfis şəkildə çap olunmuş jurnalın bu sayında MBBİ-də, həmçinin birgə əməkdaşlıq çərçivəsində respublikanın müxtəlif ali təhsil, elmi-tədqiqat müəssisələrində biologiya və tibb elmləri sahəsində aparılan elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrini özündə əks etdirən 10 məqalə çap edilib. Son nömrəyə daxil olan məqalələr haqqında məlumatları jurnalın müstəqil internet saytından (http://timbb.az) əldə etmək olar. Jurnal Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında AAK-nın “Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlərin siyahısı”na daxildir. Parallel olaraq jurnalın Web of Science və Scopus elmmetrik məlumat bazalarına daxil edilməsi istiqamətində də işlər aparılır.