Ana səhifəVeteranlar şurası sa sa
Sədr: AMEA-nın müxbir üzvü, b.ü.e.d İbrahim Vahab oğlu Əzizov