Ana səhifəXloroplastların fotokimyası laboratoriyası sa sa

Struktur bölmənin adı

Xloroplastların fotokimyası  laboratoriyası

Tel.

(+994 12) 538 11 64

Faks

(+994 12) 510 22 23

Elektron poçtu

imbb.science.@mail.com

phchemistrychlab@imbb.science.az

Struktur bölmənin rəhbəri

AMEA-nın müxbir üzvü İbrahim Vahab oğlu Əzizov

İşçilərin ümumi sayı

4

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

Bərk və yumşaq buğda sortlarının fotosintez fəaliyyətinin, stress amillərə davamlılığının tədqiqi

Əsas elmi nəticələri

Çoxsaylı buğda genotipləri içərisində fotosintez fəaliyyətinə və məhsuldarlığa görə davamlı genotiplər müəyyən edilmişdir. Onlardan yeni nəsil hibridləri alınmış, bəzi hibridlərdə heterozislik müşahidə edilmişdir.