Elanlar+Bütün elanlar
VİDEO
AMEA-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri seriyası) jurnalı respublikamızda müasir biologiyanın və tibbin aktual problemlərinin tədqiqinə həsr olunmuş məqalələri çap edən əsas jurnaldır. Burada biologiyanın bir çox sahələrində (biokimya, molekulyar biologiya, genetika, bioinformatika, fiziologiya (insan, bitki və heyvan), zoologiya, botanika, bitki ehtiyatşünaslığı və introduksiyası və s.), eləcə də tibbin təcrübi klinika sahəsində aparılan tədqiqatların nəticələrini əks etdirən məqalələrə üstünlük verilir. Jurnal məlumat, tədqiqat və icmal xarakterli məqalələri çap edir. Jurnal Beynəlxalq standart seriya nömrəsinə (International Standard Serial Number – İSSN 2078-3388) malik olmaqla yanaşı jurnalın web-saytı (www.jbio.az) da vardır. Artıq jurnala yaxın xaricdə və keçmiş sovet respublikalarında çalışan alim və mütəxəssislərin də marağı artmaqdadır.